Mikis Theodorakis (geb. 1925)

Bild von Mikis Theodorakis